GALLERY KOGURE

Art Fairs

On View & Upcoming

ART FAIR TOKYO

8 – 10 January 2024
Tokyo International Forum, Tokyo

Archive

2024.3
ART FAIR TOKYO
@Tokyo International Forum
Akiko Nakaya / Asuka Sakuma / Atsuko Goto / Hidenori Yamaguchi / Inigo Navarro / Jigger Cruz / Kaito Kawasaki / Kishi Omori / LOTTA / Mai Kurotaki / Mariko Kitajima / Renz Baluyot / Shunsuke Nomura / Tadashi Kashiwada / Taiichiro Yoshida / Takahiro Yamamoto / Takato Yamamoto / Teng-Yuan CHANG / Wataru Ito / Yuko Soi

2024.2
ART FAIR PHILIPPINES
@The Link, Ayala Center, Makati
Akiko Nakaya / Hidenori Yamaguchi / Kenichiro Ishiguro / Kishi Omori / Ryo Shiotani / Tadashi Kashiwada / Taiga Mori / Takahiro Yamamoto / Takashi Baba / neuronoa

2024.1
Xavier ART FEST
@Fr. Rafael Cortina sports center. Xavier school San Juan., Philippines
Hidenori Yamaguchi / neuronoa / Shinichi Wakasa / Tadashi Kashiwada / Takahiro Yamamoto / Tomohiro Takagi / Chikashi

2023.12
KOGEI Art Fair Kanazawa @Hyatt Centric Kanazawa
Akiko Nakaya / isayamax / Kazuyuki Takishita / Korin Ton / NAGMO / neuronoa / Mieko Imai / Shunsuke Nomura / Taiichiro Yoshida / Tomohiro Takagi x Satoko Matono / Wataru Ito etc.

2023.11
ART 021 @Shanghai Exhibition Center
CHANG Tengyuan / Jigger Cruz / Kazuyuki Takishita
 
2023.10
ART TAIPEI @Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1
Akiko Nakaya / Baku Kiyokawa / Daisuke Inoue / Daisuke Kato / En-en Cho / isayamax / LOTTA / NAGMO / Mai Kurotaki / Mitsuko Taira / Shinichi Wakasa / Sonoko Ito / Taiichiro Yoshida etc.

artKYOTO @Former Imperial Villa Nijo-jo Castle
Terumasa Ikeda / Kenichiro Ishiguro / Tadayoshi Ichimiya / Kishi Omori / Daisuke Kato / Mai Kurotaki / Ken Sakaguchi / Asuka Sakuma / Hinako Suda / Yoshihiro Suda / Tomohiro Takagi / Kazuyuki Takishita / Akiko Nakaya / Shuko Nakamura / Ayaka Hama / Toshiya Masuda / Yoca Muta / Taiichiro Yoshida / LOTTA / Akametenshi

2023.9
ART FAIR ASIA FUKUOKA @MARINE MESSE FUKUOKA Hall B
”VINYL TAPE”
AAMY / ANZ / isayamax / Tadayoshi ICHIMIYA / Sonoko ITO / ESOW / GELCHOP / NAGMO / monyochita pomichi

POSITIONS Art Fair Berlin @Tempelhof Airport Hangar 5-6
Atsuko GOTO / Taiga MORi / Shuko NAKAMURA / Asuka SAKUMA / Tomohiro TAKAGI / Shinichi WAKASA / Taiichiro YOSHIDA

2023.7
Expanded Section @Creative Center OSAKA
Hinako SUDA
Galleries Section @Osaka City Central Public Hall 3F
Tadayoshi ICHIMIYA / Kishi OMORI / Takano KANEKO / Mariko KITAJIMA / Hinako SUDA / Toshiya MASUDA

MoCAF
@Fairmont Hotel
Takashi AKIYAMA / Renz BALUYOT / Ikko FUKUYAMA / Takahiro HIRABAYASHI / Tadayoshi ICHIMIYA / Masao KINOSHITA / LOTTA / Chikako MOTOYAMA / Yuko SOI / Hidenori YAMAGUCHI

ART TAICHUNG 2023
@The Lin Hotel Taichung
Takashi AKIYAMA / isayamax / Takahide KOMATSU / Noriaki ANDO / Mihoko NAKASHIMA / Ritsuko KAWABATA / Mieko IMAI / Taiga MORI / Shinichi WAKASA / Sonoko ITO

2023.5
ART SOLO 2023
@EXPO Dome, Taipei Expo Park
Shinichi WAKASA

2023.3
Art Fair Tokyo 2023
@Tokyo International Forum
Wataru ITO/ Iñigo Navarro / ESOW / Tadashi KASHIWADA / Kamakiriko / Kenta KAWABATA / Mariko KITAJIMA / Asuka SAKUMA / SUNGUTS / CHANG Tengyuan / Akiko NAKAYA / monyochita pomichi / Takato YAMAMOTO / Taiichiro YOSHIDA / LOTTA

Art Basel in Hong Kong 2023
@Convention & Exhibition Centre 1 Harbour Road Wan Chai Hong Kong, China
Takahiro Yamamoto

2023.2
Art Fair Philippines 2023
@The Link, Ayala Center, Makati
Akiko Nakaya/Arie Iwasaki/Ikko Fukuyama/isayamax/Ken Sakaguchi/Kenta Kawabata/Taiga Hashimoto/Tadashi Kashiwada/Chikako Motoyama/nagu/Hidenori Yamaguchi/Mariko Kitajima/Mayu Adachi/Miwa Elharar/Yuko Soi/Yuna Tsuru

2023.1

Xavier ART FEST 2023
@Fr. Rafael Cortina sports center. Xavier school San Juan. , Philippines
Ikko FUKUYAMA / Daisuke INOUE/ Arie IWASAKI / Syu KANESAWA / Tadashi KASHIWADA / Taiga MORI / Akiko NAKAYA / Neinei / Kishi OMORI / Yuko SOI / Takahiro YUMISASHI

2022.10
KOGEI Art Fair Kanazawa 2022(Hyatt Centric Kanazawa ,Japan)
Mayu ADACHI / isayamax / Takahide KOMATSU / LOTTA / Toshiya MASUDA / Taiga MORI / Macoto NAKADA / Ken SAKAGUCHI / Haruka Soutome / Shinya YAMAMURA


2022.10
ART TAIPEI 2022
DELUXESTO / Yuya Hashizume / Kamakiriko / KAMEKO KAMEO / Kanekotakanao / Daisuke KATO/ Baku KIYOKAWA / LOTTA / Toshiya MASUDA / Nagu / Akiko NAKAYA / Kishi OMORI 

2022.9
POSITONS Berlin
Futaro MITSUKI/Nao TATSUMI/Asuka SAKUMA/Takahiro YAMAMOTO

ART FAIR ASIA FUKUOKA
isayamax

2022.7
MoCAF
Arie Iwasaki / Akiko Nakaya / Baku Kiyokawa / Daisuke Kato / Hal Osawa / Jeremy Yamamura / Kamakiriko / Kenta Kawabata / Kishi Omori / Ryo Shiotani / Tomohiro Takagi / Yuko Soi

ART OSAKA
Expanded Section…Kishi OMORI
Galleries Section…CHANG Tengyuan / Emi HIROSE / Jigger CRUZ / Kenichiro ISHIGURO / Kikuji YAMASHITA / Konjo YAMASHITA / Lina UCHIDA / Ryushi KAWABATA / Takahiro YAMAMOTO / Toshiya MASUDA / Yasushi SUGIYAMA

2022.6
VOLTA Basel (Basel, Switzerland)
Yasuhiro ONISHI / Daisuke KATO / Takahide KOMATSU / LOTTA / Akiko NAKAYA / Taiga MORI / Sayuri SUGIMOTO / Takato YAMAMOTO / Lina UCHIDA

ART STAGE OSAKA
Une ASAI / Kishi OMORI / Daisuke KATO / Jigger CRUZ / Haruka SOUTOME / Takato YAMAMOTO / Tadanori YOKOO / Taiichiro YOSHIDA

2022.5
Art Basel Hong Kong
Noriyuki HARAGUCHI

Kobe Art Marche 
Hikaru MATSUBARA

2022.3
ART FAIR PHILIPPINES
Ikko FUKUYAMA / Yuya HASHIZUME / Takaharu HORI / Daisuke KATO / Mariko KITAJIMA / Chikako MOTOYAMA / Yoca MUTA / Yoshiyuki OOE / Tomohiro TAKAGI / UKIYOE / Takato YAMAMOTO

Art Fair Tokyo (Tokyo International Forum , Japan)
Kenichiro ISHIGURO / Daisuke KATO / On KAWARA / Ryo SHIOTANI / Yasuyoshi SUGIURA / Takuro SUGIYAMA / Noboru TAKAYAMA / CHANG Tengyuan / Akiko NAKAYA / Futato MITSUKI / Yoca MUTA / Ai HAIBARA / Takahiro YAMAMOTO / Takato YAMAMOTO / Hidenori YAMAGUCHI / Taiichiro YOSHIDA

2022.2
ART NAGOYA (NAGOYA KANKO HOTEL , Japan)
Nagomi FUJITA / Takahiro HIRABAYASHI / Takaharu HORI / isayamax / kamekokameo / Takao KANO / Kenji MISAWA / Kayoko MIZUMOTO
Taiga MORI / Sayuri SUGIMOTO / Tomohiro TAKAGI / Ikko TANAKA / Sayuri SUGIMOTO / Haruka SOUTOME

2021.11
KOGEI Art Fair Kanazawa
isayamax / Koyo IWATSU / Takao KANOU / Macoto NAKADA / Yoko NAKAOKA / Toshiya MASUDA / Kayoko MIZUMOTO / Taiga MORI / Soketsu / Tomohiro TAKAGI / Taiichiro YOSHIDA

2021.10
ART TAIPEI (Taipei, Taiwan)
Ai HAIBARA / Akiko NAKAYA / Ryuhei SAKO / Yuya HASHIZUME etc.

2021.9
VOLTA Basel (Basel, Switzerland)
Yoca MUTA / Taiga MORI

Art Fair Asia Fukuoka (Fukuoka, Japan)
isayamax / Ryoki KURASAKI

2021.7
ART OSAKA (Osaka, Japan)
Terumasa Ikeda / On Kawara / Toshiya Masuda / Atsushi Suwa / Noboru Takayama / Takato Yamamoto / Taiichiro Yoshida

2021.6
JINGART Online Platform (Beijing, China)
Yuya HASHIZUME

2021.5
Art Basel Hong Kong (Satellite & OVR)
Noboru TAKAYAMA

2021.3
ART FAIR TOKYO (Japan)
Ryo Shiotani / Takahiro Yamamoto / Lina Uchida / Asuka Sakuma / Toshiya Masuda / Hidenori Yamaguchi / Futaro Mitsuki / Yuya Hashizume / Atsuko Goto / Ryoki Kurasaki / Mariko Kitajima / Takahiro Hirabayashi / Taiichiro Yoshida / Xueyang Wang / Kenji Misawa / Kazuo Yagi / Haruo Mitsuta / Naoki Sakai / Ryuhei Sako / Akira Ishiguro / Aiko Morimoto

2021.2
ART NAGOYA (Japan)
Takashi Baba / Sho Fujita / David Hockney / Takanao Kaneko / Takao Kanou / Ryoki Kurasaki / Lotta / Taiga Mori / Tomohiro Takagi / Lina Uchida / Xueyang Wang

2020.12
artKYOTO (Kyoto)
Lina Uchida / Toshiki Oda / Atsuko Goto / Ryo Shiotani / Akiko Nakaya / Futaro Mitsuki / Taiichiro Yoshida

2020.11
KOGEI Art Fair KANAZAWA (Online)
Kasumi Ueba / Toshiki Oda / Fuminori Fukami / Toshiya Masuda / Naoto Tabata / Xueyang Wang

2020.9
artTNZ (Tokyo)
Hidenori Yamaguchi / Yuya Hashizume / Akiko Nakaya / Taiichiro Yoshida / Lina Uchida / Shinya Yamamura / Miku Nagai / Yasuka Kojima

2020.7
VART TAICHUNG (Online)
Takashi Murakami

2020.3
Art Basel Hong Kong (Online Viewing Rooms)
Noboru Takayama

2020.2
ART FAIR PHILIPPINES
Taiki Fujise / Takanao Kaneko / Mariko Kitajima / Yuri Kezuka /Akiko Nakaya / Chikako Motoyama / Yuko Soi / Nobuo Sekine / Tomohiro Takagi / Takahiro Yamamoto / Takato Yamamoto / OZ-Yamaguchi Keisuke

ART NAGOYA 2020 (Nagoya, Japan)
Takashi Baba / Syo Fujita / Taiga Mori / Miku Nagai / Katsuhito Nakazato / Toshiki Oda / Ryuhei Sako / Tadao Tsuge / Kazuyuki Takishita / Mayu Yoshida

2019.12
KOGEI Art Fair Kanazawa (Kanazawa, Japan)
Lina Uchida / Maito Otake / Sho Fujita / Takashi Baba / Toshiya Masuda / Yoca Muta / Taiga Mori / Xueyang Wang

2019.11
ART021 Shanghai Contemporary Art Fair (Shanghai)
Yuko Soi / Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi

2019.10
ART TAIPEI (Taipei)
Kenichiro Ishiguro / Lina Uchida / Mariko Kitajima / Asuka Sakuma / Noboru Takayama / Tadao Tsuge / Katsuhito Nakazato / Akiko Nakaya / Noriyuki Haraguchi / Taiichiro Yoshida

2019.9
ART FAIR ASIA FUKUOKA (Fukuoka)
Kenichiro Ishiguro / Ryoki Kurasaki / Takahide Komatsu / Ryo Shiotani

2019.6
VOLTA 15 (Basel, Switzerland)
Yasuhiro Onishi / Ryoki Kurasaki / Asuka Sakuma / Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi / Takahiro Hirabayashi

2019.5
JINGART 2019 (Beijing)
Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi / Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida

2019.3
Art Central 2019 (Hong Kong)
Kenichiro Ishiguro / Yohei Sugita / Noboru Takayama / Kei Hiraga / Masaharu Fujishiro / Kenji Misawa / Futaro Mitsuki / Takato Yamamoto

Art Fair Tokyo 2019 (Tokyo)
Kenichiro Ishiguro / Ryoki Kurasaki / Takahide Komatsu / Atsuko Goto / Asuka Sakuma / Yohei Sugita / Noboru Takayama / Noriyuki Haraguchi / Futaro Mitsuki / Takato Yamamoto/ Taiichiro Yoshida

2019.2
ART FAIR PHILIPPINES 2019 (Manila, Philippines)
Yuko Soi / Ryoki Kurasaki / Akiko Nakaya / Takahiro Hirabayashi / Masaharu Fujishiro / Chikako Motoyama / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto

2018.11
ART ASIA 2018 (Korea)

ART021 (Shanghai, China)
Atsuko Goto / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto

2018.10
ART TAIPEI 2018 (Taipei, Taiwan)
Noriyuki Haraguchi / Koji Enokura

P/CAS PARIS CONTEMPORARY ART SHOW By YIA International Art Fair 2018 (Paris, France)
Lina Uchida / Hidenori Yamaguchi / Asuka Sakuma / Masaharu Fujishiro / Takuro Sugiyama / Takahide Komatsu / Ryoki Kurasaki / Taiichiro Yoshida / Atsuko Goto / Takahiro Yamamoto / Kenji Misawa

2018.8
AUTOMOBILE COUNCIL 2018
Takahide Komatsu / Takato Yamamoto

2018.7
ART OSAKA 2018
Kenji Misawa / Hidenori Yamaguchi / Takahiro Yamamoto / Ichitaka Kamiji / Noriyuki Haraguchi / Takahiro Hirabayashi

2018.6
VOLTA 14 (Basel, Switzerland)
Naoya Inose / Ichitaka Kamiji / Yoca Muta / Rieko Kawabata

2018.5
Affordable Art Fair Hong Kong 2018 (Hong Kong)

2018.3
ART CENTRAL 2018 (Hong Kong)

ART FAIR TOKYO 2018 (Tokyo)

VOLTA NY 2018 (NY, USA)
Takato Yamamoto

ART FAIR PHILIPPINES 2018 (Manila, Philippines)

2018.1
ART STAGE SINGAPORE 2018 (Singapore)
Lina Uchida / Ichitaka Kamiji / Atsuko Goto / Takahide Komatsu / Naritaka Satoh / Tomohiro Takagi / Akiko Nakaya / Chikako Motoyama / Hidenori Yamaguchi / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto / Osamu Watanabe and others

2017.12
spiral take art collection 2017 (Tokyo)

2017.11
KOGEI Art Fair Kanazawa 2017 (Kanazawa)

2017.10
ART TAIPEI 2017 (Taipei, Taiwan)
ART EXPO MALAYSIA PLUS 2017 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2017.9
Art Fair Asia Fukuoka 2017 (Fukuoka)

2017.8
ART STAGE JAKARTA 2017 (Jakarta, Indonesia)

2017.7
ART TAICHUNG 2017 (Taichung, Taiwan)
ART OSAKA 2017 (Osaka)

2017.6
VOLTA 13 (Basel, Switzerland)
Michiyo Miwa / Mai Miyake / Kotaro Nagira / Lina Uchida

2017.3
ART CENTRAL 2017 (Hong Kong)

ART FAIR TOKYO 2017 (Tokyo)

VOLTA NY 2017 (NY, USA)
Hidenori Yamaguchi

2017.2
ART FIAR PHILIPPINES 2017 (Manila, Philippines)

2017.1
ART STAGE SINGAPORE 2017 (Singapore)

2016.12
ART KAOHSIUNG 2016 (Kaohsiung, Taiwan)

2016.11
ART TAIPEI 2016 (Taipei, Taiwan)

2016.10
ART EXPO MALAYSIA PLUS 2016 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2016.8
BAZAAR ART JAKARTA 2016 (Jakarta, Indonesia)
ART TAICHUNG 2016 (Taichung, Taiwan)

2016.7
ART OSAKA 2016 (Osaka)

2016.6
KAOHSIUNG TODAY 2016 (Kaohsiung, Taiwan)

VOLTA 12 (Basel, Switzerland)
Asuka Sakuma / Futaro Mistuki

2016.5
ART16 (London, UK)
Takahiro Yamamoto

FORMOSA ART SHOW 2016 (Taipei, Taiwan)

ART FAIR TOKYO 2016 (Tokyo)

2016.4
Young Art Taipei 2016 (Taipei, Taiwan)

2016.3
ART TAINAN 2016 (Tainan, Taiwan)

ART in PARK HOTEL TOKYO 2016 (Tokyo)

VOLTA NY 2016 (New York, USA)
Toshiya Masuda

NEW CITY ART FAIR New York 2016 (New York, USA)

2016.2
ART FIAR PHILIPPINES 2016 (Manila, Philippines)
Ichitaka Kamiji / Takahiro Hirabayashi and others

2016.1
ART STAGE SINGAPORE 2016 (Singapore)
Atsuko Goto / Takahiro Hirabayashi / Futaro Mitsuki / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

2015.12
the art fair +plus-ultra 2015 / term3 (Tokyo, Japan)

ART KAOHSIUNG 2015(Kaohsiung, Taiwan)

2015.11
NEW CITY ART FAIR TAIPEI 2015 (Taipei, Taiwan)

2015.10
ART TAIPEI 2015 (Taipei, Taiwan)
Yo Ebi / Ichitaka Kamiji / Mariko Kitajima / Atsuko Goto /
Asuka Sakuma / Tomohiro Takagi / Keita Tatsuguchi / Hideyuki Tokunaga /
Takahiro Hirabayashi / Futaro Mitsuki / Takahiro Yamamoto and others

FINE ART ASIA 2015 (Hong Kong)
Takahide Komatsu / Fuyuki Maehara / Hideki Tokushige and others

2015.9
ART EXPO MALAYSIA PLUS (Kuala Lumpur, Malaysia)
Kazuyuki Takishita and others

ART FAIR ASIA / FUKUOKA 2015 (Fukuoka)
Keisuke Katsuki / Keita Tatsuguchi / Hideki Tokushige and others

2015.8
BAZAAR art JAKARTA 2015 (Jakarta, Indonesia)

ASIA HOTEL ART FAIR SEOUL 2015 (Seoul, Korea)

2015.7
ART TAICHUNG 2015 (Taichung, Taiwan)

ART OSAKA 2015 (Osaka)
Keisuke Katsuki / Mariko Kitajima and others

2015.6
VOLTA 11 (Basel, Switzerland)
Takahiro Hirabayashi / Taiichiro Yoshida

2015.5
Affordable Art Fair Hong Kong 2015 (Hong Kong)

FARMOSA ART SHOW 2015 (Taipei, Taiwan)

2015.4
Young Art Taipei 2015 (Taipei, Taiwan)

2015.3
ART TAINAN 2015 (Tainan, Taiwan)
Yo Ebi / Keisuke Katsuki / Mariko Kitajima / Takahide Komatsu / Yuta Nakazato / Takahiro Hirabayashi /
Aki Fueda / Hiroyuki Matsuura / Takahiro Yamamoto and others

ART FAIR TOKYO 2015 (Tokyo, Japan)
Kenichiro Ishiguro / Takahide Komatsu / Atsuko Goto / Kazuyuki Takishita / Keita Tatsuguchi / Takahiro Hirabayashi /
Fuyuki Maehara / Futaro Mitsuki / Michiyo Miwa / Lo Chan Peng / Hidenori Yamaguchi / Takato Yamamoto /
Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

VOLTA NY 2015 (NY, USA)
Fuyuki Maehara

NEW CITY ART FAIR NY 2015 (NY, USA)
Yo Ebi / Takahide Komatsu / Ikko Fukuyama and others

2015.2
Affordable Art Fair Brussels 2015 (Brussels, Belgium)
Yo Ebi / Yasuhiro Ohnishi / Takahide Komatsu / Aki Fueda / Masaharu Fujishiro / Takato Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

2015.1
ART STAGE SINGAPORE 2015 (Singapore)
Kenichiro Ishiguro / Atsuko Goto / Asuka Sakuma / Yuta Nakazato / Takahiro Hirabayashi / Hiroyuki Matsuura / Futaro Mitsuki / Hidenori Yamaguchi / Takato Yamamoto / Takahiro Yamamoto / Taiichiro Yoshida and others

OUTSIDER ART FAIR 2015 New York (New York, US)
Takahiro Yamamoto and others

2014.12
ART KAOHSIUNG 2014(Kaohsiung, Taiwan)

2014.11
SINGAPORE ART FAIR 2014 (Singapore)

ART FAIR SAPPORO 2014 (Sapporo, Japan)

NEW CITY ART FAIR TAIPEI 2014 (Taipei, Taiwan)

2014.10
+PLUS 2014 [Director / Hiroshi Kogure] (Tokyo, Japan)

ULTRA 2014 [Director / Tomoko Kogure] (Tokyo, Japan)

ART TAIPEI 2014 (Taipei, Taiwan)

2014.9
ART EXPO MALAYSIA 2014 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2014.8
Asian Hotel Art Fair Seoul 2014 (Seoul, Korea)

2014.7
ART OSAKA 2014 (Osaka, Japan)
BAZAAR ART JAKARTA 2014 (Jakarta, Indonesia)

2014.6
VOLTA 10 (Basel, Switzerland)

2014.5
ART BASEL HONG KONG 2014 (Hong Kong)
Takahiro Yamamoto

2014.4
YOUNG ART TAIPEI 2014 (Taipei, Taiwan)

2014.3
VOLTA NY 2014 (New York, US)

NEW CITY ART FAIR NEW YORK 2014 (New York, US)

ART FAIR TOKYO 2014 (Tokyo, Japan)

ART TAINAN 2014 (Tainan, Taiwan)

2014.2
Affordable Art Fair Brussels 2014 (Brussels, Belgian)

Asian Hotel Art Fair Hong Kong 2014 (Hong Kong)

2013.11
ART TAIPEI 2013 (Taipei, Taiwan)
Affordable Art Fair Singapore 2013 (Singapore)

2013.9
ART KAOHSIUNG 2013 (Kaohsiung, Taipei)

ART EXPO MALAYSIA 2013 (Kuala Lumpur, Malaysia)

2013.8
Asian Hotel Art Fair Seoul 2013 (Seoul, Korea)

2013.7
ART TAISHUNG 2013 (Taishung, Taiwan)

ART OSAKA 2013 (Osaka, Japan)

2013.5
Asian Contemporary Art Show Hong Kong 2013 (Hong Kong)

2013.4
NEW CITY ART FAIR Umeda Osaka 2013 (Osaka, Japan)

OFF- ART FAIR Brussels 2013 (Brussels, Belgian)

2013.3
Art Fair Tokyo 2013 (Tokyo, Japan)

Affordable Art Fair Hong Kong 2013 (Hong Kong)

NEW CITY ART FAIR NEW YORK 2013 (New York, US)

2012.11
Affordable Art Fair Singapore 2012 (Singapore)

ART TAIPEI 2012 (Taipei, Taiwan)

+PLUS 003 (Tokyo, Japan)

2012.10
ULTRA 005 / Oct. side (Tokyo, Japan)

2012.9
Malaysia Art Expo 2012 (Kuala Lumpur, Malaysia)

Art O’clock 2012 (Paris, France)

2012.8
AHAF Seoul 2012 (Seoul, Korea)

2012.7
Art Osaka 2012 (Osaka, Japan)

2012.5
Spoon art fair 12 (Hong Kong)

YOUNG ART TAIPEI 2012 (Taipei, Taiwan)

2012.3
Art Fair Tokyo 2012 (Tokyo, Japan)

NEW CITY ART FAIR NEW YORK 2012 (New York, US)

2012.2
AHAF Hong Kong 2012 (Hong Kong)

2012.1
Tainan Art Expo 2012 (Tainan, Taiwan)

2011.12
Photo Taipei 2011(Taipei, Taiwan)

2011.11
The Affordable Art Fair Singapore 2011 (Singapore)

2011.10
FINE ART ASIA 2011 (Hong Kong)

KOBE ART MARCHE 2011 (Kobe, Japan)

2011.8
ART TAIPEI 2011 (Taipei, Taiwan)

AHAF SEOUL 2011 (Seoul, Korea)

ART NAGOYA 2011 (Nagoya, Japan)

2011.7
ART FAIR TOKYO 2011 (Tokyo, Japan)

2011.6
ART OSAKA 2011 (Osaka, Japan)

2011.5
YOUNG ART TAIPEI 2011 (Taipei, Taiwan)

2011.2
AHAF Hong Kong 2011 (Hong Kong)

2010.11
ULTRA 003 (Tokyo, Japan)

2010.9
ART TAIPEI 2010/ KOGUROENTOGEN (Taipei, Taiwan)

2010.7
ART OSAKA 2010 [Keita Tatsuguchi] (Osaka, Japan)

2010.5
Young Art Taipei 2010 (Taipei, Taiwan)

2010.4
ART FAIR TOKYO 2010, (Tokyo, Japan)

2010.1
AHAF Hong Kong 2010 (Hong Kong)

2009.12
Photo Taipei 2009 [Shoji Ueda] (Taipei, Taiwan)

2009.10
ULTRA 002 [Aki Fueda] (Tokyo, Japan)

2009.9
ART TAIPEI 2009/ KOGUROENTOGEN (Taipei, Taiwan)

2009.8
AHAF Seoul 2009 (Seoul, Korea)

2009.5
Young Art Taipei 2009 (Taipei, Taiwan)

2009.4
Art Fair Tokyo 2009 [Kenichiro Ishiguro] (Tokyo, Japan)

2009.1
ART@AGNES 2009/ KOGUROENTOGEN (Tokyo, Japan)

2008.11
Tokyo contemporary Art Fair 2008 [Keita Tastuguchi] (Tokyo, Japan)

2008.10
ULTRA 001 (Tokyo, Japan)

2008.8
ART TAIPEI 2008 (Taipei, Taiwan)

2008.4
Art Fair Tokyo 2009 (Tokyo, Japan)

2007.11
Tokyo Contemporary Art Fair 2007 (Tokyo, Japan)

2007.4
Art Fair Tokyo 2007 (Tokyo, Japan)

PAGE TOP